سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم بابایی – دانشگاه تبریز
سید حسین حسینی – دانشگاه تبریز
علی آقا بیگی هریس – دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله ساختار جدیدی برای مبدل های چندسطحی ارائه خواهد شد که تعداد کلیدها را در قیاس با مبدل های چندسطحی مرسوم کاهش خواهد داد همچنین با توجه به روش کنترلی آن بدون توجه به سطوح مبدل ولتاژ های خروجی مورد نظر را با کاهش هارمونیک های ولتاژ تولید خواهد کرد. در روش ارائه شده نیازی به محاسبات پیچیده و زما نبر نخواهد بود و محاسب هی زوایای کلیدزنی حتی با وجود افزایش ورودی ها و سطوح مبدل براحتی صورت خواهد گرفت. حتی می توان از ترکیب چندین مبدل چندسطحی مبدل های چند فازه ایجاد کرد. در روش ارائه شده هارمونیک های ولتاژ یا بکلی حذف می شو ند و یا بشدت تضعیف می شوند و بنابراین THD ولتاژ و جریان بهبود خواه ن د یافت . بدلیل اینکه هارمونیک های تشکیل یافته در اطراف فرکانس کلیدزنی یا بالاتر از آن تشکیل می شوند فیلترینگ هارمونیک ها را بسیار آسان خواهد کرد.