مقاله ساختار و طراحی شبکه های اجتماعی تحلیل محتوای ساختار و طراحی شبکه های اجتماعی ایرانی و غیرایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۲۱۷ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: ساختار و طراحی شبکه های اجتماعی تحلیل محتوای ساختار و طراحی شبکه های اجتماعی ایرانی و غیرایرانی
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه های اجتماعی
مقاله فیس نما
مقاله کلوب
مقاله فیس بوک
مقاله گوگل+
مقاله ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقیب السادات سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قصابی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش کوشیده شد تصویری از ساختار و طراحی شبکه های اجتماعی مجازی فیس نما، کلوب، فیس بوک و گوگل+ ارائه شود. ضمن آن که پرسش اصلی در این پژوهش این است که چه متغیر یا متغیرهایی در ساختار و طراحی شبکه های اجتماعی ایرانی و غیرایرانی با یک دیگر تفاوت دارند.
در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوا یک شیوه تحقیقی است که برای تشریح عینی، منظم و کمی محتوای آشکار پیام های ارتباطی به کار می رود. در مجموع، این پژوهش نشان داد بیش تر از تصاویر واقعی، عکس های شخصی، جذابیت زیاد، طراحی قالب شبکه، شیوه نمایش ثابت، قالب تولید محتوای متن و تصویر، رنگ های گرم و سرد، و جاذبه احساسی برای رنگ، کامنت زیاد با بیش از ۱۰ کامنت، عدم نشانه نمادین و لایه بندی مطالب گوناگون در ساختار و طراحی شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن مشخص شد میان نوع عکس واقعی، رنگ، قالب تولید محتوا، تعداد کامنت و لایه بندی مطالب با شبکه های اجتماعی ایرانی و غیرایرانی رابطه معنی دار وجود دارد.