مقاله ساختار نظام بین الملل و تحرک سیاست خارجی دولت اردوغان در خاورمیانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات سیاسی از صفحه ۹۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: ساختار نظام بین الملل و تحرک سیاست خارجی دولت اردوغان در خاورمیانه
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار نظام بین الملل
مقاله سیاست خارجی ترکیه
مقاله حزب عدالت و توسعه
مقاله دولت اردوغان
مقاله خاورمیانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی آرمین
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیحی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هم سویی با ساختار نظام بین الملل عاملی مهم در نقش پذیری بازیگران در خاورمیانه محسوب می شود که دولت اردوغان به خوبی از آن، جهت بالا بردن قدرت منطقه ای و نقش جهانی ترکیه بهره برده است. بررسی ساختار نظام بین الملل و تاثیر آن بر تحرک سیاست خارجی دولت اردوغان در خاورمیانه مهم ترین پرسشی است که مقاله حاضر درصدد پاسخ گویی به آن است. حرکت تحول گونه و در حال تکامل اندیشه اسلام گرایی ترکیه از رادیکالیسم به طرف میانه روی، پتانسیل بالا آن را در مواجهه با ضروریات جهان به نمایش می گذارد. در زمینه سیاست خارجی این حزب در سال های اخیر «سیاست خارجی چندوجهی» و بازی با همه بازیگران را در دستور کار دستگاه دیپلماسی خود قرار داده است. درک و شناخت واقعیت های نظام بین الملل و حرکت در جهت پاسخ گویی به نیازهای ساختار نظام بین الملل از مهم ترین عوامل افزایش تحرک سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه به حساب می آید.