سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل حسینی یزدی – تبریز– دانشگاه تبریز– دانشکده شیمی– گروه شیمی معدنی
بخشعلی معصومی – دانشگاه پیام نور( مرکز تبریز)، دانشکده علوم، گروه شیمی
لیلا نوحی نژاد – دانشگاه پیام نور( مرکز تبریز)، دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده:

کمپلکس Cd(II با لیگاند ماکروسیکلی شیف باز شش دندانه ای با سری دهنده های ۳ N3O سنتز و ساختار آن توسط پراش اشعه تعیین گردید. بررسی ساختار کریستالی کمپلکس نشان می دهد که کادمیم با عدد کئوردیناسیون هشت، هندسه دوازده وجهی را به خود می گیرد. سیستم کریستالی کمپلکس مونوکلینیک با گروه فضایی (فرمول در متن اصلی مقاله) می باشد.