سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن غلامی – دانشجوی کارشناسی پیوسته مهندسی برق الکترونیک_عضو باشگاه پژوهشگران ج
محمد میر جلیلی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

پیشرفت بزرگ در صنعت منسوجات و کنترل دقیق فرایند ماشینی کردن با ساخت پرهزینه در هم ادغام شده اندو محیطی جدید را برای دستگاههای الکترونیکی جدید ارائه کرده اند که منسوجات الکترونیکی نامیده میشوند فراوانی تولیدات در زندگی معمول ما امکانات وسیعی را برای پیوستگی الکترونیکی در کاربردهای پوششی و در مقیاس بزرگ ارائه میدهند تکمیل کردن این تکنولوژی با مجموعه ای از مقررات و شبیه سازی معماری نرم افزاری/ سخت افزاری محیط جدیدی را با کاربردهیا بسیار مفید در دستگاه های محاسباتی پوششی به وجود می اورد. محیط نرم افزاری به عنوان نمونه سازی کاربردی و پایگاهی ازمایشی عمل می کند که تقریبهایی از ماتریسهای طراحی مانند مصرف نیرو را ارائه میدهند ایجاد یک نمونه سخت افزاری پارچه ای الکترونیکی یک پرتوساز صوتی مقیاس بالا پایه و اساسی برای شبیه سازی و ساختن این دستگاه ها و ازمایشهای تازه ارائه میدهد این تحقیق برپایه تعریف معماری پارچه الکترونیکی استوار است که به وجود اورنده محیط شبیه سازی و تعریف کننده های نمای شبکه ای و اجرا کننده ی نمونه های اصلی سخت افزاری می باشد.