مقاله ساختار مجمع کشورهای صادرکننده گاز: عدم تجانس اعضا و معیارهای رتبه بندی آن ها در اثرگذاری بر بازار گاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۴۵ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: ساختار مجمع کشورهای صادرکننده گاز: عدم تجانس اعضا و معیارهای رتبه بندی آن ها در اثرگذاری بر بازار گاز
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاز طبیعی
مقاله مجمع کشورهای صادرکننده گاز
مقاله رتبه بندی اعضای مجمع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تکلیف عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مجمع کشورهای صادرکننده گاز یکی از نهادهای بین دولتی است که اثرگذاری آن بر آینده بازار گاز همواره مورد توجه بوده است. محور اصلی مطالعاتی که عمدتا توسط کارشناسان کشورهای مصرف کننده گاز انجام شده است ارزیابی و سنجش تاثیر این مجمع بر قیمت گاز طبیعی در بازارهای اصلی مصرف می باشد. متاسفانه مساله تجانس یا عدم تجانس اعضا و نقشی که این مساله می تواند در توفیق خط مشی ها و اهداف این سازمان ایفا کند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، نخست عدم تجانس اعضاء را نشان داده ایم و سپس به کمک شاخص هایی مناسب، به رتبه بندی کشورهای عضو در اثرگذاری بر سیاست ها و تحقق اهداف مجمع در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پرداخته ایم. بر اساس شاخص های معرفی شده می توان نتیجه گرفت که روسیه، قطر و الجزایر کشورهای هستند که مهمترین نقش را در اثرگذاری بر سیاست های مجمع در کوتاه مدت و میان مدت ایفا می کنند در حالی که کشورهای روسیه، قطر و ایران به ترتیب سه عضو موثر در سیاست های بلندمدت مجمع می باشند.