سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معراج رجایی – مدرس، دانشکده برق دانشگاه فنی دکتر شریعتی
بهنوش مسکوب – دانشجو، دانشکده برق دانشگاه فنی دکتر شریعتی

چکیده:

پیشرفت روشهای نوین تولید انرژی با استفاده از نور خورشید به طور گستردهای مورد توجه قرار دارد. در این مقاله، سیستم سلول خورشیدی فتوولتائیک شامل ساختار ابتکاری همگرا کننده لنز شبهفرزنل و ماژول ردیابی خورشیدی دومحوره جهتافزایش بازدهی سلول خورشیدی و در عین حال استفاده ازسلول خورشیدی با مساحت کمتر ارائه شده است. شیارهای این لنز بر اساس زوایای تابش و بازتابش نور از طریق تابشعمودی محاسبه میشود. سپس ساختار نوینی از ردیابی خورشیدی جهت تنظیم سیستم برای داشتن زاویه تابش عمود بر سطح پنل معرفی میشود. بنابراین نور خورشید همیشه بازاویه تعیین شده بر سطح پنل میتابد که موجب کاهش سطح مورد نیاز و منطقه تمرکز نور بر روی پنل و در نتیجه بهینه سازی هزینه میگردد. نتایج عملی حاکی از آن است که استفاده از لنز شبهفرزنل به همراه روش ردیابی خورشید،بازدهی پنل شامل سلولهای خورشیدی از نوع فتوولتائیک را افزایش میدهد.