مقاله ساختار سنی و الگوی رشد ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis) در تالاب امیرکلایه لاهیجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: ساختار سنی و الگوی رشد ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis) در تالاب امیرکلایه لاهیجان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی رشد
مقاله سوف حاجی طرخان
مقاله حوزه جنوبی دریای خزر
مقاله تعیین سن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفاجوی دیانتی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی رضوان اله
جناب آقای / سرکار خانم: صائمی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق ساختار سنی و الگوی رشد ماهی سوف حاجی طرخان (Preca fluviatilis Linnaeus, 1758) در تالاب امیرکلایه به صورت ماهانه در یک سال بررسی شد. ۲۶۵ قطعه ماهی صید شدند و طول و وزن ماهیان اندازه گیری و سن آنها با استفاده از فلس و اپرکول تعیین گردید. نتایج نشان داد که ماهیان در محدوده سنی ۲+ تا ۶+ هستند، ماهیان نر، ماده به ترتیب به ۱۲ و ۱۳ دسته فراوانی طولی کلاسه بندی شدند.میانگین نسبت رشد لحظه ای ماهی سوف حاجی طرخان نشان داد که گروه های طولی +۲ به +۳ با رشد ۰٫۴۶۱ سریعتر از گروه های دیگر و حداقل نسبت به گروه های سنی ۵+ به ۶+ با رشد لحظه ای ۰٫۲۳۱ بود. فاکتور وضعیت سوف حاجی طرخان نشان داد که بالاترین آن با ۱٫۵۴ (r2=0.9739) مربوط به ماده ها و البته با تفاوت ناچیز کمترین آن با ۱٫۵۴ (r2=0.9448) مربوط به جنس نر می باشد. ضریب رگرسیون الگوی رشد با روش کاربردی پائولی نشان داد که کل ماهیان الگوی ایزومتریک بودند و گرایش به الومتریک مثبت داشتند. نسبت جنسی نر به ماده (۲٫۰۵: ۱) سطح معنی داری را نشان می داد.