مقاله ساختار سازمانی و سبک های رهبری با رویکرد پلیس جامعه محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نظم و امنیت انتظامی از صفحه ۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ساختار سازمانی و سبک های رهبری با رویکرد پلیس جامعه محور
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان
مقاله ساختار سازمانی
مقاله سبک رهبری
مقاله پلیس جامعه محور
مقاله مدل هفت اس مکینزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خادم سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی – انتظامی جامعه، راهبرد پلیس جامعه محور را در سال های اخیر اتخاذ کرده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی الزامات و تغییرات لازم در سبک رهبری و ساختار سازمانی ناجا برای استقرار موفق پلیس جامعه محور در چارچوب مدل «هفت اس» مکینزی است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی از نوع اسنادی است، به طوری که سعی شده علاوه بر تصویرسازی درست از ساختار سازمانی و سبک های رهبری به تشریح الزامات به کارگیری راهبرد پلیس جامعه محور پرداخته شود. روش و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، فیش برداری است. نتایج تحقیق نشان داد که موفقیت راهبرد پلیس جامعه محور در گرو اتخاذ ساختاری اثربخش و سبک رهبری متناسب است. ساختار ناجا با الگوی ساختار بخشی مدل مینتزبرگ مطابقت دارد و این ساختار برای اجرای رویکرد پلیس جامعه محور در زمینه همکاری و هماهنگی، تفویض اختیار بیشتر در نیروهای صفی، آموزش و انعطاف پذیری، به اصلاحاتی نیاز دارد. همچنین در سبک های رهبری نیز مدیران عالی و میانی ناجا باید سبک رهبری خود را به نحوی انتخاب کنند که در آن به عناصر مشارکت، اعتماد و تفویض اختیار، توجه و تاکید بیشتری شود.