سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ماندانا علیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر، گروه زبان و ادبیان فارسی، آزادشهر

چکیده:

در این مقاله نویسنده تلاش دارد با تأمل و تفکر در باب های متفاوت کتاب قابوس نامه اثر برجسته عنصر المعالی، ساختار حکومتی در جامعه ارمانی بر قابوسنامه را بیان دارم. از این رو، در هفت قسمت (اخلاقی، حکومتی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و تربیتی) آمده است و سپس ارتباط منطقی میان هفت قسمت بیان شده است. ازجمله واقع گریی در قابوسنامه که رکن اول آن اخلاق هست و دوم حکومت که شامل فرهنگ سیاسی و (اوضاع سیاسی- اجتماعی) که خود شامل چهار اصل می باشد: رعایت عدل و داد و مشورت با خردمندان و حفظ شوکت وبه سیاست بودن است در بخش دیگر سپهسالاران که در حفظ هیبت و نگهداری لشگر و جنگاوری سخن رانده ایم در مرحله بعدی وزیر که خود شامل جلب رضایت مردم و سخت نگرفتن به عمال خود و کاردانی همکاران وزیر و دبیران و ندیمان خدمتگزاران و رکن سوم ارتش که شامل ضرورت وجود دشمن و تدبیر مدام و بزرگ شمردن دشمن و اولویت دشمن داخلی و دوستی مجازی و اعتدال بیان شده است. در واقع با تقسیم بندی مطالب سعی شده آرمان گرایی عنصر المعالی در ارتباط با شیوه حکومت داری بیان گردد.