مقاله ساختار جلسات گزارش صبحگاهی بخش های بستری بیمارستان های آموزشی دانشگاه تیپ یک و مقایسه با استانداردهای اعلام شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: ساختار جلسات گزارش صبحگاهی بخش های بستری بیمارستان های آموزشی دانشگاه تیپ یک و مقایسه با استانداردهای اعلام شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش پزشکی
مقاله گزارش صبحگاهی
مقاله گزارش صبحگاهی استاندارد
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عرب ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فخرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی مینو
جناب آقای / سرکار خانم: خوش گفتار زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل پورزنجانی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: نقبائی گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: حلیمی اصل علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گزارش صبحگاهی یک روش دیرپا است، که ارتقای آن نقش مهمی در آموزش پزشکی دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی بعد ساختار جلسات گزارش صبحگاهی بخش های بستری بیمارستان های آموزشی دانشگاه تیپ یک و مقایسه آن با استانداردهای اعلام شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه در ۵ بیمارستان اصلی محل آموزش دانشجویان شامل بخش های زنان، داخلی، بیماری های کودکان، جراحی، روانپزشکی، مغز و اعصاب، طب اورژانس، جراحی استخوان و مفاصل، بیماری های عفونی و مراقبت ویژه در هر مورد ۳ نوبت و جمعا در ۷۳ مورد به ارزشیابی ۸ استاندارد مصوب پرداخت. استانداردهای مورد بررسی شامل زمان معرفی، تعداد بیمار، مدت جلسه، تناسب محل جلسه، محل برگزاری، در دسترس بودن وسایل کمک آموزشی، دفعات اجرای جلسه در طول هفته و پذیرایی ساده در جلسه بود.
یافته ها: میانگین زمان معرفی هر بیمار ۴٫۴ دقیقه، تعداد بیمار معرفی شده ۳٫۲ مورد، میانگین مدت جلسات ۴۷٫۴ دقیقه، اجرای درون بخش (۶۱٫۶%)، تناسب گنجایش محل ۹۵٫۹%، میانگین تعداد جلسه در هفته ۴٫۲ مورد بود. پذیرایی ساده در جلسه نیز در هیچ موردی مشاهده نشد. فراوانی وسایل کمک آموزشی در مورد تخت معاینه ۷۹٫۵%، نگاتوسکوپ ۸۹%، وایت بورد ۹۳٫۲%، رایانه ۸۷٫۷%، چاپگر ۱۹٫۲%، اینترنت ۱۷٫۸% و ویدئو پروژکتور ۸۳٫۶% بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد ساختار کلی جلسات گزارش صبحگاهی دانشگاه مورد بررسی مطلوب بوده است، به طوری که ۶ تا از ۸ استاندارد، مطلوب گزارش شد. همچنین پذیرایی به صورت استاندارد نبوده، و استاندارد وسایل کمک آموزشی نیز ۵ از ۷ مورد مطلوب و دو مورد چاپگر و اینترنت نامطلوب بوده است.