سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهسا روانبخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله ساختا ر جدیدی برای کدگذاری و کدگشایی اطلاعات ارسالی بر روی شبکه ارائه گردیده است که در آن با استفاده ازدرهم ادغام کننده ها نیاز به افزایش بی ت های افزونگی و ارسال پیا م های تصدیق دریافت /عدم تصدیق دریافت کاهش پیدا م ی کند و م ی توانیماطلاعات ارسالی را در سمت گیرنده با د ر صد بسیار بالایی بازیابی نمایی م . طرح پیشنهادی در این مقاله به صورت یک کدگذاری از یک سلسله از کدهایErasure است، مزیت اساسی این روش در ارائه آن به صورت یک را هحل نرم افزاری با پیچیدگی کم در کدگذاری و کدگشایی است