مقاله ساختار بازار داخلی و عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۲۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ساختار بازار داخلی و عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار بازار
مقاله رقابت
مقاله صنعت
مقاله صادرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهربانی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: طیب نیا علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهمیت ویژه صادرات در فرایند صنعتی شدن که در سه دهه اخیر بر آن تاکید شده است موجب شد تا مطالعه پیش رو از منظری خاص به آن بپردازد که عبارت است از اثر ساختار بازار بر عملکرد صادراتی صنایع ایران. در این مطالعه که در سطح صنعت انجام شده از تعداد بنگاه های رقیب موجود در صنایع به عنوان معیاری برای رقابت استفاده شده است. شواهد به دست آمده از کارگاه های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر حکایت از این دارد که رقابت اثر مثبت و معناداری بر صادرات دارد، بنابراین سیاست های ضد انحصار به رشد صادرات و صنعتی شدن اقتصاد از این جنبه خاص کمک خواهد می کند.