سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین رفاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
علیرضا غفوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

درحال حاضردربین منابع انرژی تجدیدپذیر سیستمهای بادی توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به دیگر منابع تجدید پذیر دارند سیستمهای سرعت متغیر۲۰ الی۳۰ درصد انرژی بیشتر نسبت به سیستمهای توان ثابت تحویل میدهند درضمن باعث کاهش نوسان توان و بهبود عرضه توان راکتیو می شوند برای دستیابی به ماکزیمم توان درسرعتهای مختلف بادبایستی سرعت توربین درمحدوده وسیعی قابل تغییرباشد انتخاب نوع ژنراتور به عوامل مختلفی از جمله نوع عملکرد و مشخصات ماشین، تعمی رو نگهداری و قیمت بستگی دارد دستیابی به ماکزیمم توان درصورت اتصال مستقیم ژنراتور القایی به شبکه درفرکانس و ولتاژ ثابت امکان پذیرنمی باشد دراین مقاله به بررسی ساختار و عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم PMSG نسبت به دیگر ژنراتورها پرداخته می شود.