سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه منصورکیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات

چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم شامل تعداد زیادی از دستگاه های کوجک با قابلیت حسگری هستند که توانایی انجام پردازش های ساده برروی داده ها و برقراری ارتباط بی سیم با دیگر دستگاه های مشابه را دارند شبکه این حسگر ها که بطور دلخواه در محیط مورد نظر پراکنده شده اند بصورت اقتضایی یا Ad HOC می باشد در شبکه های AdHOC هرگره مسئول برقراری ارتباط با گره های مجاور خودمی باشد تا شبکه ای با ساختار چند جهشی یا Multidrop ایجاد کند در شبکه های Ad hoc همه گره ها لزوما نتوانند بطور مستقیم با هم ارتباط برقرار کنند به همین منظور شبکه به خوشه های تقسیم می شود که درهر خوشه گره سرگروه یا گره parent وظیفه جمع آوری اطلاعات و ارسال آن به ایستگاه پایه را دارد دراین حالت انتظار میرود که شبکه ماه ها و یا ترجیحا سال ها بدون توجه انسانی یا نیاز به جایگزینی گره ها و علیرغم تقلیل منابع قدرت به کار خود ادامه دهد