سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگ
ساسان باقری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
فروزان ذهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگ
راضیه مدهنی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگ

چکیده:

تشخیص چین های لغزشی با منشاء رسوبی از چین های با منشاء تکتونیکی یکی از مسائل مهمی است که زمین شناسان با آن روبرو هستند.واحد تکتونیکی غرب کوله سنگی در شمال شهرستان زاهدان دربردارنده مجموعه ضخیمی از رسوبات سیلیسی کلاستیک است که بنظر متعلق به توالی رسوبی حوضه جلوی کمان سفیدابه از تقسیم بندی تکتونورسوبی شرق ایران می باشد. در یک رخنون منحصر بفرد از این مجموعه چین های خوابیده و کشیده نسبتا متقارنی از یک لایه ماسه سنگی به ضخامت متوسط ۳ متری مشاهده گردید که در بین لایه های چین نخورده شیل و ماسه سنگ احاطه گردیده است. این مجموعه خود بخشی از یک یال چین بزرگ تکتونیکی است. چنین بنظر میرسد که ساختار ذکر شده یک ساختمان ریزشی همزمان بارسوبگذاری*است. در این ارتباط ما به دو گروه از شواهد استناد کرده ایم: ۱- شواهد رسوبی که نشان می دهدساختار ذکرشده یک ساختمان درون سازندی است که متفاوت از لایه های مجاور ظاهر شده است. بعلاوه ساختارهایی از آهکهای لوله ای شکل درون سیلت استون که در اثر غلطیدن در حالت نیمه سخت شده در کنارنشانه های جریانی و شیاری موجودند. ۲- شواهد ساختار با منشا تکتونیکی، از جمله تورق سطح محوری دراین چین ها دیده نشده و تورق رخ اسلیتی بطور یک سویه تمام ساختارها را قطع می کند. پس از تصحیحات تکتونیکی یک راستای لغزش به سمت شمال شرق تشخیص داده شد. بنظر میرسد که چین لغزشی می بایستی از پشت یک گوه افزاینده به سوی بخش عمیق حوضه جلوی کمان سفیدابه صورت گرفته باشد.