مقاله ساحت اخلاقی زبان در اندیشه لویناس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۷ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: ساحت اخلاقی زبان در اندیشه لویناس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان
مقاله گفته
مقاله گفتن
مقاله دیگری،اخلاق
مقاله تحویل
مقاله مسوولیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیا مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نسبت زبان و اخلاق معمولا بدین گونه توصیف می شود که آنچه می گوییم (یا نمی گوییم) ممکن است از حیث اخلاقی درست یا نادرست باشد. امانوئل لویناس، فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، بر آن است که این نسبت بسیار بنیادی تر است؛ به این معنی که زبان با اخلاق و دیگری پیوند ذاتی دارد.
در این مقاله نشان داده می شود که لویناس چگونه با تمایزی که میان «گفته» و «گفتن» و دلالت آن ها می نهد، بر وفق فلسفه دیگر اندیش خود، این نسبت بنیادین و وجوه پیدا و ناپیدای آن را از منظری پدیدار شناسانه کاوش می کند. همچنین این مقاله نشان می دهد که او با طرح اندیشه تحویل «گفته» به «گفتن» می کوشد روندی را توصیف کند که ما را به سر چشمه زبان می رساند.
در انتها نیز به اهمیت و امتیاز این قسم نگرش به زبان در قیاس با نگرش هایی که وجه غیرنگرانه زبان را به دیده نمی گیرند، اشاره خواهد شد.