سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میرامیر صلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، گروه زمین ، شناسی، دان
محمد وحیدی نیا – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مش
علیرضا آشوری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مش

چکیده:

این مطالعه در طول مرز ائوسن پیشین – میانی، در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ امکان شناسایی حوادث زیستی رخ داده در اجتماعات فرامینیفرهای پلانکتونیک را در طول مرز فوق فراهم می سازد. این برش از نظر لیتولوژی دارای تناوبی از مارن به رنگ سبز زیتونی و مارن آهکی به رنگ زرد کرمی می باشد. بر اساس بررسی محتوای فرامینیفرهای پلانکتونیک این برش، زیست زون های AcarininaSubbotina eocaena و Hantkenina nuttalli interval range Zone ،pentacamerata interval range Zone assemblage Zone شناسایی شدند که به ترتیب معادل بایوزون های P 9و ۱۱ P10 ، P مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشند. همچنین در این مطالعه اولین ظهور جنس Hantkenina از فرامینیفرهای پلانکتونیک، در قاعده ی زون P10 در تعریف و شناسایی مرز ائوسن پیشین- میانی مورد استفاده قرار گرفته است.