سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی حیدری آهویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان گروه زمین شناسی

چکیده:

مطالعه روزن داران غوطه ور سازند گورپی در تاقدیس زنگول خرم آباد منجر به شناسایی ۴ بیوزون می باشد که شامل: بخش بالای Globotruncana ventricosa ، کامپانین پسین Globotruncanita stuartiformisکامپانین پسین گردید که شامل بخش بالای کامپانین پسین Gansserina gansseri بخش زیرین کامپانین پسین تا ماستریشتین پیشین Contusotruncanacontusa ماستریشتین پیشین می باشد که قابل مقایسه با بایوزونهای جهانی می باشد مطالعه گروههای مورفوتایپ روزن داران غوطه ور نشان دهنده رسوبگذاری سازند گورپی در بخشهای نسبتا عمیق دریای باز برای برش مورد مطالعه می باشد.