سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا عیدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وزیری – دانشیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد لطیف آبادعرب – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
لیلا اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رخساره های کرتاسه زیرین در کوه جوپار از بیرون زدگی خوبی برخوردار هستند. به منظور مطالعات بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه زیرین در نزدیکی روستای گودر در ۹۰ کیلومتری کرمان یک برش انتخاب و از آن نمونه برداری گردید. فرامینیفرهای بنتیک و جلبکهای آهکی فسیلهای تشکیل دهنده این مقطع هستند که از این میان فرامینیفرهای بنتیک از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند و تعیین سن مقطع مورد نظر بر اساس آنها انجام شده است. این فرامینیفرها در مجموع سن بارمین؟- آپسین- آلبین را برای منطقه مورد مطالعه مشخص می نمایند.