سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فوزیه فولادی – موسسه آموزش عالی کرمان، گروه زمین شناسی
محمد داستانپور –
عثمان اریش –

چکیده:

به منظور مطالعه زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه میانی برش چینه شناسی با ضخامت برش ۱۹۱ متر در استخروئیه )غرب کرمان( انتخاب گردید. نهشته های کرتاسه میانی در قاعده شامل تناوبی از مارن های سبز رنگ با میان لایه های مارنی، سنگآهک های اربیتولین دار، آهک های شیلی و ماسه ای و در نهایت سنگ آهک های اربیتولین دار ستیغ ساز می باشند. رسوبات کرتاسه میانی بر روی رسوبات ژوراسیک به صورت ناپیوستگی قرار دارند و مرز بالایی این برش چینه شناسی به صورت فرسایشی می باشد. فرامینیفر های شناسایی شده در این برش از تنوع و فراوانی خوبی برخوردار می باشند، که بر اساس آنها سن آپتین – سنومانین پیشین برای نهشته های این برش تایید گردید.