سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان – دانشگاه پیام تور مرکز تبریز گروه زمین شناسی تبریز ایران
مهین محمدی – دانشگاه پیام تور مرکز تبریز گروه زمین شناسی تبریز ایران
حمیده محمد علیزاده – دانشگاه پیام نور مرکز تهران دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل ش
حمیده شتابی فر – دانشگاه پیام نور مرکز تبریز دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل ش

چکیده:

جهت انجام مطالعات میکروپالئونتولوژی و تعیین سن نهشته های کرتاسه پسین در شمال شرقی خوی در آذربایجان غربی، برش چینه شناسی مراکان در غرب روستای مراکان واقع در شمال خاوری خوی انتخاب و مورد نمونه برداری سیستماتیک قرار گرفته است. در این پژوهش ۲۶ گونه متعلق به ۷ جنس از روزن برای پلانکتونی مورد شناسایی قرار گرفته است. بر اساس پخش و پراکندگی چینه شناسی روزنبران پلانکتونبک شناسایی شده از برش مورد پژوهش ۴ بیوزون شناسایی و معرفی شد که منطبق با یوزون های استاندارد جهانی در قلمرو تتیس بوده و به ترتیب از پایین به بالا شامل بیوزون ۱- Dicarinella asemetrica biozone ( سانتونین پسین) ، ۲- Globotruncana ventricosa biozon (کامپانین میانی) ، ۳- Globotruncana aegyptiaca biozone (ماستریشتین پیشین)، ۴- Gansseria gansseri biozone (ماستریشتین میانی) میباشند.