سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بیتا نوذری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
سیدحمید وزیری – استادگروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مرتضی طاهرپورخلیل آباد – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمداسماعیل صداقت – ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز شیراز

چکیده:

برش مورد مطالعه درنزدیکی روستای شول درشمال غرب شیراز واقع شده است سازندکژدمی از سازندهای گروه بنگستان می باشد که با سن آلبین – سنومانین در زون ساختاری زاگرس چین خورده واقع شده است ضخامت سازند کژدمی دراین برش حدود ۲۷۵ متر می باشد مرز زیرین این سازند با سازند داریان بصورت ناپیوسته و مرز بالایی با سازند سروک بصورت هم شیب و تدریجی می باشد مطالعه مقاطع نازک برش مذکور نشان دهنده فونی غنی از خانواده اربیتولینیده شامل جنس و گونه Orbitolina (Mesorbitolina) texana, Orbitolina (Mesorbitolina) gr. subconcava, Orbitolina (Mesorbitolina) cf. aperta, Dictyoconus cf. arabicus به همراه دیگر روزن برای کف زی همچونCuneolina pavonia, Nautiloculina sp., Hemicyclammina sigali, Nummoloculina ., Favusella washitensis, Hedbergella sp.,