سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه درخشان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور مرکز تهران
کاوه خاکسار – استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی، دانشگاه جامع علمی آاربردی- وزارت
محمدرضا کبریایی زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور

چکیده:

سازند مبارک در برش گردکوه (جنوب غرب دامغان) با ٢١٠ متر ضخامت، بصورت پیوسته بر روی سازند جیرود جای دارد و با یک ناپیوستگی فرسایشی نیز در زیر سازند دورود قرار می گیرد. این سازند بر مبنای ویژگی های سنگ شناسی به ٣ واحد سنگ چینه ای A, B, C ابل تقسیم است. هم چنین مطالعه مرجان های سازند مبارک در برش گردکوه منجر به شناسایی ٢٠ گونه متعلق به ١٠ جنس از مرجانهای روگوزا، و ۵ گونه متعلق به ٣ جنس از زیررده تابولاتا گردید آه عبارتند از: Caninia cornucopiae, Bothrophyllum sp., Bothrophyllum dobrolyubovae multiseptata, Kueichophyllum alborsense minor, Tehranophylum sp., Haplolasma keyvani, Faberolasma sp., Arachnolasma sp., Heintzella sp., Quinghaiphyllum Pygmaeum, Syringopora sp., Syringopora honanesis, Syringopora quadriserialis, Michelinia megastoma, Protomichelina sp. Zaphrentites parallela, Caninia cf. irinae, Caninia ? lonsdaleiforme, Caninia sp., Pseudozaphrentoides ? sp., Siphonophyllia cylindrica cylindrica, Siphonophyllia aff. hettonensis, Kueichophyllum sp., Kueichophyllum alborsense minor, Kueichophyllum lalunense, Clisiophyllum sp. این مرجان ها را براساس ظهور و انقراض شان می توان در سه بیو زون تجمعی جای داد و سن سازند مبارک در برش گردکوه بر اساس مرجان های مطالعه شده، کربنیفر پیشین (تورنزین– ویزین میانی) تعیین میشود.