سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروانه روزبهانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
خدیجه چنگایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی

چکیده:

ضخامت سازند قم در برش مورد مطالعه ۱۱۸/۲۰ متر بوده بطور هم شیب و ناپیوسته disconformity) برروی سازند قرمز زیرین و در زیرسازند قرمز بالایی قرارگرفته است این سازند د ربرش مورد مطالعه بطور عمده از سنگ آهک ماسه دار ماسه سنگ سنگ آهک و سنگ آهک رسی تشکیل شده است و براساس مطالعات صورت گرفته ۳۴ جنس و ۱۲ گونه فرامینیفرای بنتیک ۵ جنس جلبک آهکی و یک زون زیستی تجمعی Assemblage zone نیز برای آن در نظر گرفته شد که عبارت است از: Meandropsina iranica- Elphidium laminatum- Schlumbergerina Ass.zone این زون زیستی با زون زیستی شماره ۱ ارائه شده توسط ادامز و بورژیو (Adams&Bourgeois,1967 و زون زیستی شماره ۶۱ وایند Wynd,1965 قابل مقایسه است و سن آن بوردیگالین Burdigalian) می باشد.