سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی رازیانی – دبیر آموزش و پرورش کامیاران،کردستان و دانشجوی دکتری چینه و فسیل شناسی
عباس صادقی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی دانشگاه

چکیده:

به منظور مطالعه زیست چینه ای سازند سورگاه در جنوب غرب شهر ایلام یک برش چینه شناسی در تاقدیس شاه نخجیر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. ضخامت سازند سورگاه در این برش ۱۶۱ متر و از لحاظ لیتولوژی به طور عمده از شیل با میان لایه های آهک مارنی تشکیل شده است. در این مطالعه بر اساس فرامینیفرهای پلانکتون ۳ بیوزون شناسایی و سن سازند سورگاه تورونین پسین – سانتونین پیشین تعیین شده است. اما به سمت نواحی جنوبی زاگرس(خوزستان و فارس)، از ضخامت این سازند کاسته شده و در بعضی نواحی ضخامت آن به صفر می رسد به نحوی که سازند سورگاه در تاقدیس کمستان(خوزستان) با ضخامت ۱۰ متر و با سن انتهای تورونین پسین – ابتدای سانتونین پیشین و در تاقدیس آنه (فارس) این سازند ناپدید و رسوبات تورونین تا سانتونین پیشین وجود ندارد (هیاتوس).که این تغییرات می تواند ناشی از عملکرد فاز کوهزایی ساب هرسینین باشد.