سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جهانبخش دانشیان – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه تربیت معلم
کامیار یونسی – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه تربیت معلم
عباسعلی آزاد – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه تربیت معلم
سیدعلی معلمی – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

با مطالعه روزن بران پلانکتونی نهشته های سازند سروک در برش چنارباشی ۱۷ جنس و ۴۲ گونه از روزن بران پلانکتونیک گزارش شد که منجر به شناسایی ۶ زون زیستی شد. برخی از این زون های زیستی انطباق کاملبا زون های زیستی جهانی دارند. بر مبنای گسترش چینه شناسی روزن بران پلانکتونیک و زون های زیستی شناسایی شده مرزهای آلبین میانی از آلبین بالایی ، آلبین از سنومانین ، ابتدای سنومانین زیرین از میانه سنومانین میانی و میانه سنومانین میانی از سنومانین بالایی تفکیک شد و سن سروک در برش چنارباشی آلبین میانی تا سنومانین پیشنهاد می شود.