سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه حسینی پور – دانشگاه پیام نور کرمان، واحد زنگی آباد، گروه زمین شناسی

چکیده:

کوه جائین در ۵۱ کیلومتری جنوب شرق حاجی آباد شامل توالی نسبتا کاملی از نهشته های سازند جهرم است. نهشته های آهکی این سازند در منطقه مورد مطالعه، ۲۲۱ متر ضخامت داشته و به صورت پیوسته بر روی کربنات های سازند ساچون و در زیر آهکو مارن های سازند آسماری قرار گرفته اند. مطالعه فرامینیفرهای شاخص در مقاطع نازک منجر به شناسایی ۶ تجمع فسیلی گردیدکه نشانگر سن پالئوسن بالایی-ائوسن بالایی برای نهشته های مورد مطالعه است.