سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوش آفرین حقیقت –

چکیده:

در این پژوهش، زیست چینه نگاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس تک پوک واقع در شمال شیراز مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند آسماری در این ناحیه با ۵ واحد سنگی به ستبرای ۱۵۰ متر عمدتا از سنگ آهک نازک، متوسط تا ضخیم لایهب ه همراه میان لایه هایی از سنگ آهک ماسه ای و به سمت راس برش، مارن های خاکستری تشکیل شده است. همبری زیرین سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه با سنگ آهک های دولومیتی سازند جهرم و همبری زبرین آن با سنگ آهک های مارنی و مارن های آهندار سازند رازک با ناپیوستگی فرسایشی همراه می باشد. بنابر مطالعات انجام شده سن این سازند در برش مورد مطالعه الیگوسن (روپلین –چاتین) – میوسن پیشین (آکی تانین-بوردیگالین) در نظر گرفته شده است. از نظر زیست چینه نگاری، ۵ تجمع فسیلی در سازند آسماری در برش چهل چشمه شناسایی گردید: ۱- Nummulites fichteli- Nummulites intermedius- Nummulites vascus. assemblage zone و ۲- Eulepidina dilatata – Eulepidina elephantina – Ditrupa sp. assemblage zone و ۳-Archaias asmaricus – Archaias operculiniformis assemblage zone و ۴- Peneroplis thomasi – Elphidium sp. assemblage subzone و ۵- Borelis melo curdica – Borelis pygmaea – Meandropsina iranica assemblage zone