سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی انجم شعاع – دانشجوی کارشناسی ارشدچینه شناسی و فسیل شناس
احمد لطف آبادعرب – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهناز امیرشاه کرمی –

چکیده:

نهشته های الیگو- میوسن در برش بوجان با ۲۲۲ متر ضخامت عمدتاً از مارن و سنگ آهک تشکیل شده است. این رسوبات درقاعده کنگلومرای قاعده ای را پوشانیده و در بالا مرز آن فرسایشی می باشد. مطالعه روزن داران کف زی در این برش منجر بهشناسایی ۲۲ جنس و گونه گردیده است. حضور و گسترش این روزن داران در این برش سن روپلین- آکیتانین را برای این نهشته ها تأیید می نماید