سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسیح افقه – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
آرش شعبانی پورحقیقی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

در این تحقیق ۱۳۶ متر از رسوبات سازند داریان در منطقه نورآباد فارس مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد ۸۰ مقطع نازک از این برش تهیه و بررسی گردیده است. سازند داریان در این برش بر اساس مطالعات سنگ چینه ای از سنگ آهک های نازک تا متوسط لایه و توده ای تشکیل گردیده است. در این برش مرز زیرین سازند داریان با سازند گدوان تدریجی و مرز فوقانی آن با وجود زون های قرمز رنگ حاوی اکسید آهن مشخص می گردد که نشان دهنده ناپیوستگی فرسایشی در این مرز می باشد. مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی سازند داریان در ناحیه نورآباد منجر به شناسایی دو بیوزون گردید که برای اولین بار یک بیوزون پلاژیک مربوط به سازند داریان در این مقاله گزارش می شود. با توجه به روزنبران مطالعه شده سن سازند داریان در ناحیه نورآباد آپتین بالایی تعیین گردیده است.