سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا اسمعیل بیگ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

بررسی روزنه داران پلانکتون سازندگورپی در کوه سپیدار (واقع در زاگرس چین خورده)، منجر به ارائه ۷ زیست زون شده، زیست زونهایRosita fornicata zone, Dicarinella asymetrica zoneسانتونین پیشین و پسینGlobotruncana ventricosa zone ،Globotruncanita elevata zoneGlobotruncanita calcarata zoneکامپانین پیشین، میانی و پسین Globotruncana falsostuartiGansserina gansseri zone ،zone ماستریشتین پیشین و ماستریشتین میانی تا میانه ماستریشتینپسین) را نشان می دهند. نبود زیست زونAbathamphalus mayaroensis نشانه ای از گسست رسوبی در ماستریشتین پسین پسین است که از این گسستگی رسوبی هیچ نشانه ای در عملیات صحرایی مشاهده نمی شود در این برش چینه شناسی، سازند گورپی۲۸۷/۶ متر ضخامت دارد، مرز زیرین آن با آهکهای سازند سروک ناپیوسته فرسایشی و مرز بالایی آن با شیلهای سازندپابده ناپیوسته موازی است و سن آن از سانتونین پیشین تا میانه ماستریشتین پسین است.