سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهمن عسلی فیاض – گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد خانجانی –
سعید جوادی خدری –
حسن باب الحوائجی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

کنه تارتن دو لکه ای یکی از پلی فاژترین آفات گیاهان در سراسر دنیا محسوب گشته و سالیانه خسارتهای سنگینی را برروی میزبانهای مختلفی از جمله خربزه وارد می کند آشنایی با مفاهیم بیولوژیکی این آفت کمک شایانی درجهت کنترل این آفت می کند بیولوژیک این آفت تحت تاثیر عوامل مختلفی از قبیل ارقام گیاهی قرارگرفته که امروزه با توجه به خطرات سموم شیمیایی بکارگیری روشهای مختلف از قبیل استفاده از ارقام مقاوم می توانددرکنترل این آفت مفیدواقع شود دراین مطالعه ۶ رقم خربزه سمسوری اصفهان، سمسوری ورامین، هانی دیو، شاه آبادی، برگ نی کاشان و آناناسی در شرایط گلخانه ای کاشته شدندو بیولوژی این آفت به روش دیسک برگی بررسی شد. نتایج آزمایش نشان دادکه کنه ماده برروی ارقام سمسوری اصفهان و آناناسی دارای کمترین طول عمر ماده بودند. بنابراین با توجه به این نتایج می توان گفت که ارقام سمسوری اصفهان و شاه آبادی به عنوان ارقام مقاوم بیشترین تاثیر منفی را برروی بیولوژی این آفت گذاشته و می توان از آنها به عنوان ارقام مقاوم یاد کرد ودر امر کنترل تلفیقی این آفت بهره برد