سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه رضوان نیا – آارشناسی ارشد چینه و فسیل – آموزش و پرورش ناحیه ۴ کرج
کاوه خاکساز – دکترای چینه و فسیل – مرکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی ، دانشگاه جامع علم

چکیده:

مرجانهای شرح داده شده در این مقاله از بخش بالایی سازند مبارک در برش ولی آباد ، البرز مرآزی شمال ایران گرد آوری شده اند. سن نهشته های این بخش از سازند معادل ویزین پسین بوده و در برگیرنده ٩ جنس شامل ١٢ گونه ی مرجانی می باشندکه ۱۰ گونه ی آنها مرجانهای منفرد آوچک از زیر راسته رگوزا و منتسب به فونای سیاتاآسونیا می باشند. زیستگاه این مرجان ها حاشیه لاگون پشت ریف سدی در گستره ی یک رمپ آربناته کم عمق بوده است.