سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدسهیل مدنی – پژوهشگاه نیرو
کاوه پورمستدام – پژوهشگاه نیرو
شیدا سیدفرشی –

چکیده:

پیاده سازی شبکه هوشمند مستلزم شناخت کامل، جامع ودقیق اجزاء آن است و این امر تنها به واسطه تفکیک حوزه های مختلف شبکه هوشمند و مطالعه دقیق آن ها میسر می گردد. در این مقاله با شناسایی حوزه هایهفت گانه شبکه هوشمند سعی شده زیرسیستم های هر حوزه به صورت صریح و دقیق، بیان و ارتباطات الکتریکی و مخابراتی آن ها مشخص شود. تقسیم بندی بیان شده در مورد حوزه های مختلف شبکه هوشمند، قابلیتاستفاده در زمینه استاندار دسازی، تفکیک پروژه های تحقیق و توسعه و امکان تخصیص بهینه منابع و اعتبارات را مهیا می سازد. همچنین در این مقاله چالش های پیاده سازی مهم ترین زیرسیستم های شبکه هوشمند بیان می شود تا بتواند زمینه ساز ایجاد دیدگاهی جامع در خصوص بهره گیری از جنبه های مختلف آن گردد