سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق فلاحت – دکترای معماری استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان
سمیرا نوحی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه زنجان

چکیده:

گرایش به زیبایی و آفرینش آن در طول تاریخ همواره مورد توجه انسان بوده و این خود لزوم ارائه تعریفی از این حس را در هر دوره ایجاد کرده است این گرایش در دوره های مختلف تاریخی تحت تاثیر شرایط سیاسی پیشرفتهای صنعتی، نوع فرهنگ و به تبع آن نوع دریافت مخاطبین در آن برهه زمانی شکلی متفاوت به خود گرفته است با اینکه مکاتب زیبایی گرایی در ادوار مختلف تغییر یافته اما ارضای نیاز زیبایی گرایی آرزوی پایدار انسان بوده و هست زیبایی شناختی که همواره از موضوعات مورد توجه معماران بوده امروزه با ایجاد ارتباط لاینفک میان معماری و مهندسی شاختمان پا به عرصه مبانی سازه ای نهاده است این اصول در سازه چنان با معماری گره خورده اند که بررسی جداگانه آن جز با شناخت مبانی زیبایی شناختی میسر نخواهد بود زیبایی سازه معماری در دو بخش فرمی و معنایی قابل بررسی می باشد زیباشناسی فرمی که در آن ساختارها و الگوها مطرح هستند و براساس الگوهای ترکیب که در زیبا شناسی گشتالت ریشه دارد قابل بررسی است