سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن زینالی اتی کندی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری واحد جلفا،کارشناس امور هنری واحدشبستر
امیر حق جو – دانشجوی دکتری معماری واحد قزوین،عضو هیات علمی واحد شبستر
شهرام بلوری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری واحد جلفا

چکیده:

زیبایی جاذبه الهی است که هنر معماری پل ارتباطی بین انسان و زیبایی میباشد و پیرو پرداختن به زیبایی هنری به جای طبیعی، مفهوم هن ر وزیبایی،تحت عنوان بیانی انسانی و تاریخی، در راستای آزادی و آگاهی قرار می گیرد. هدفی که انسان به سوی آن میرود این است که زیبایی را در فرم جستجو کند و آن را در تزئینات به کار گیرد. و وقتی که چیزی را زیبا میبینیم به نحو غریزی صحت آن را نیز تائید می کنیم. هدف بر آن است که زیبایی منحصر به فردمسجد کبود تبریز و تزئینات آن مورد بررسی قرار بگیرد و با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی با حضور در خود مسجد کبود و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده و نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که مسجد کبود تبریز یک نمونه موفق در زیبایی شناسی معماری به حساب می اید.