سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرشته خوش کلام – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
مهدی حمزه نژاد – دکتری و مدرس معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سبکها زبان بیان معماری زمان خویشند بازگویی آرمان ها اندیشه ها و باورهایی که درهر عصر و زمانه ای برروح آدمی روانند و درجان او جاری و مساجدهماره بارزترین شاخصه معماری زمان خود هستند معمار مسلمان هرانچه از خدای خود درباور می پرورد و هرآنچه را که از هنر زمان خود بهره برده است به کارمیگیرد تا روح خود و زمانه خود را درکالبد مسجد زنده بدارد و اندیشه خویش را جاودان کند و ثمره این جاودانگی هزارو اندی ساله از آثار نومسلمانان صدراسلام تا سده های سوم و چهارم وهنر هنرمندان عصر صفوی و قاجار تا به امروز درمساجدی همچون تاری خانه ها و مسجد جامع ها درتبلور است شناسایی و واکاوی معماری ادوار یا سبکهای معماری بواسطه مشخصه ها و ویژگیهای مشخص خواهد شد که یکی از آنها تبلور صورت های جمالی درهنر یک دوره و تعین و تظاهر صورت های جلالی درهنر عصری دیگر است. صفات جلال و جمال و لطف که درظل اسما الحسنای پروردگارند درمعماری مساجد از صدرتاامروز کاملا مشهودند و نچنانچه این دو صفت درحضرتش به هم آمیخته اند درهنر هنرمندان مسلمان نیز ممزوج و متحد با یکدیگر ظهور می کنند و اتفاقا این اتفاق و هماهنگی و همسویی ویژگی بارز هنر دوران اسلامی است