سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

عبدالله واثق عباسی – عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمیده خوش بیان –

چکیده:

زیباییشناسی دانشی است که درباره ی زیبایی گفتگو می کند . برخی آن را رشته ای از روانشناسی و عده ای نیز شاخه ای از فلسفه تلقی می کنند. به گفته ویل دورانت مساله مربوط به روان شناسی است ولی روان شناسان آن را به گردن فلسفه نهاده اند . از دیرباز فلاسفه و اندیشمندان بسیاری کوشیده اند تا تعریفی برا ی زیبایی بیان کنند . سوال این است که زیبایی چیست و عوامل به وجود آورنده آن کدامند؟ این مقاله که نقدی استزیباییشناسانه از غزل کلیم کاشانی، در پی آن است که عوامل زیبایی آفرین در شعر او را مورد توجه قرار دهد. در این مقاله پس از بیان دیدگاه های اندیشمندان پیر امون زیبایی و شرح مختصری از پیشینه زیبایی شناسی به تعریف زیبایی پرداخته شده است و عوامل به وجود آورنده آن مورد تحلیل قرار گرفته است . سپس در راستای نقد زیبایی شناختی غزل کلیم به تقسیم بندی شگردهای زیبایی آفرین کلام در ذیل عوامل به وجود آورنده زیبایی و تشریح و تحلیل آنها پرداخته شده است.