سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمرتضی لطیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
لقمان عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
هادی فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

دانش زیبایی شناسی یکی از شاخه های فلسفه است و یکی از ارزشهای اساسی سه گانه در فلسفه یونانی، یعنی حقیقت، خیر و زیبایی را تشکیل می دهد. در این مقاله ابتدا به تعریف زیبایی می پردازیم، در مورد مبانی فلسفه زیبایی شناسی در هنر ، معماری و منظر شهری صحبت خواهیم کرد. معیارهای زیبایی در حیطه هنر با معماری را مورد بررسی قرار می دهیم. دیدگاه های بزرگان فلسفه در مورد زیبایی شناسی و هنر را نیز با هم مقایسه می کنیم. بر اساس نتایج به دست آمده زیبایی شناسی به چه طریقی می تواند در فضاهای شهری و هنر و معماری می تواند بیشتر کمک کند تا فضایی هنری ایجاد شود.