سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی حسین رازانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود، گروه زبان و ادبیات فارسی، درود، ایران

چکیده:

ایرانیان و فارسی زبانان باید به داشتن امیر حکیم و دانشمند چون «عنصرالمعالی» و اثری گرانسنگ چون «قابوسنامه» افتخار کنند. رمز ماندگاری و راز فضاحت و بلاغت این کتاب در «زیبائیهای لفظی و معنوی» آن نهفته است. به همین خاطر در این مقاله پاره ای از هنرهای لفظی و معنوی قابوسنامه با ذکر دلایل و نمونه های آن شرح داده شده و در این رهگذر، به شخصیت واقعی عنصرالمعالی و ارزش هنری و ادبی قابوسنامه نزدیک و نزدیکتر شده ایم و از بیان زیبائیهای لفظی و معنوی آن، نتیجه می گیریم که نویسنده این کتاب در نثر فارسی، الگوی از «فصاحت و لاغت» ارائه داده است.