مقاله زیست چینه نگاری توالیهای رسوبی اواخر کامبرین پیشین تا پسین در برش کمرسیاه (جنوب شرقی کرمان) بر اساس تریلوبیتها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در رخساره های رسوبی از صفحه ۲۱۱ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: زیست چینه نگاری توالیهای رسوبی اواخر کامبرین پیشین تا پسین در برش کمرسیاه (جنوب شرقی کرمان) بر اساس تریلوبیتها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تریلوبیت
مقاله کامبرین
مقاله کمر سیاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامری حامد
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی فتانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برون زدهای نسبتا وسیعی از رسوبات کامبرین در استان کرمان وجود دارد. این برون زدها داری قطعات تریلوبیت می باشند. یکی از مناطق مناسب جهت بررسی های فسیل شناسی برش کمر سیاه در ۶۰ کیلومتری جنوب شرق شهر کرمان است. این برش با داشتن ۲۰۰ متر ضخامت، بر اساس حضور فسیلهای بی مهرگان به ویژه تریلوبیت ها به دو سازند کوهبنان و بی نام تقسیم می شود. بررسی های فسیل شناسی در این برش به شناسایی ۱۱ جنس و ۱۷ گونه از تریلوبیتها شامل Afghanocera lategenatum، Anomocarella chainensis، A. sp.، Blountia blountia، Cheliedonocephalus farsia، Iranoleesia pisiformis، Kermanella lata lata، Kermanella lata minuta، Kermanella sp.، Kobayashiella sp.، Latouchella? huckriedea، Paragralous? dahuensis، Redlichia cf. chinensis، Redlichia noetlingi، Redlichia sp.، Stoecklina spinosa و .Syspachelius sp انجامیده است. با توجه به وجود تریلوبیتها در این برش ۳ بیوزون تجمعی برای سازند کوهبنان و ۱ بیوزون برای سازند بی نام مشخص گردید. این بیوزونها شامل Redlichia noetlingi Biozone، Kermanella kuhbananensis Biozone، Iranoleesia pisiformis Biozone و Cheliedonocephalus farsia Biozone است. با در نظر گرفتن محدوده گسترش فسیل های یاد شده، سن این برش از اواخر کامبرین پیشین تا اوایل کامبرین پسین پیشنهاد شده است.