مقاله زیست پالایی خاک های آلوده به نفت کوره تحت تاثیر همزمان کمپوست زباله شهری و برخی کودهای شیمیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: زیست پالایی خاک های آلوده به نفت کوره تحت تاثیر همزمان کمپوست زباله شهری و برخی کودهای شیمیایی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی خاک
مقاله تجزیه زیستی
مقاله کمپوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی نایینی سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگی خاک به نفت خام و مشتقات آن از خطرناک ترین آلودگی های زیست محیطی به شمار می رود. این پژوهش، به منظور بررسی و بهینه سازی شرایط میکروارگانیسم های بومی خاک با استفاده از کودهای شیمیایی ازت، فسفر، پتاسیم و کمپوست زباله شهری با هدف پاکسازی خاک آلوده به نفت کوره (۱۳۰ گرم در کیلوگرم)، سودمندی ماده اصلاحی و نسبت بهینه اختلاط آن با خاک آلوده انجام شد. بدین منظور، کمپوست زباله شهری با سه سطح ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد به همراه کودهای شیمیایی ازت، فسفر و پتاسیم با دو نسبت ۱۰:۱:۱ و ۱۰:۲:۱ با خاک آلوده مخلوط شد. پس از طی زمان تعادلی اولیه (۱۰ روز)، مقدار کاهش کل آلاینده هیدروکربنی خاک تحت شرایط رطوبتی و هوادهی مناسب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش درصد کمپوست، مقدار آلاینده نفتی خاک به گونه ای کاهش می یابد که تیمار ۱۵% بیشترین مقدار کاهش را به اندازه ۵۹ تا ۶۲ درصد ایجاد می کند. نتایج استفاده از دو نسبت کودی مورد استفاده، موید سودمندی بهتر کود NPK با نسبت ۱۰:۲:۱ بود. کاربرد مواد اصلاحی برای همه موارد به کار رفته نشانگر تاثیر مناسب باکتری های تجزیه کننده آلاینده هیدروکربنی، به ویژه در نخستین هفته پس از تعادل تیمارها به دلیل تجزیه سریع تر ترکیبات زنجیر کوتاه و ساده مانند آلکان ها می باشد. در این پژوهش، بین میزان تجزیه TPH و CO2 حاصل از فعالیت میکروبی، همبستگی موثری مشاهده شد که نشان دهنده ارتباط تجزیه نفت کوره به وسیله میکروارگانیسم های تجزیه کننده نفت است. اعمال تیمار همزمان کمپوست زباله شهری ۱۵% و کود شیمیایی NPK با نسبت ۱۰:۲:۱ در بازه زمانی شش هفته، موثرترین تیمار و روشی بهینه برای اصلاح خاک های آلوده به نفت کوره منطقه با میزان تجزیه ۶۲ درصد می باشد.