مقاله زیست شناسی مگس میوه مدیترانه ای (Ceratitis capitata (Dip.: Tephritidae روی پنج رقم تجاری نارنگی در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: زیست شناسی مگس میوه مدیترانه ای (Ceratitis capitata (Dip.: Tephritidae روی پنج رقم تجاری نارنگی در استان مازندران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیست شناسی
مقاله مگس میوه مدیترانه ای
مقاله نارنگی
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار ژینوس
جناب آقای / سرکار خانم: مافی پاشاکلایی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: غلامیان اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مگس میوه مدیترانه ای Ceratitis capitata Wied (Diptera: Tephritidae) یکی از مهم ترین و زیان بارترین آفات انواع درختان میوه در جهان و ایران از جمله در استان مازندران می باشد. زیست شناسی مگس میوه مدیترانه ای روی پنج رقم تجاری نارنگی در شرایط آزمایشگاهی با دمای ۲۷±۱ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۷۰±۵، درصد دوره نوری ۱۴ ساعت روشنایی و ۱۰ ساعت تاریکی در گلخانه موسسه تحقیقات مرکبات کشور واقع در شهرستان رامسردر سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. میانگین طول دوره جنینی در شرایط آزمایشگاه به طور متوسط در ارقام پیج، کلمانتین، انشو، یونسی و یاشار به ترتیب ۱۵٫۰±۵٫۲، ۲٫۰±۸٫۱، ۲٫۰±۳٫۱، ۱۸٫۰±۴٫۲ و ۱۲٫۰±۷٫۲ روز بود. میانگین دوره لاروی از ۲٫۰±۸٫۹ روز در رقم انشو تا ۲۲٫۰±۱۲ روز در رقم پیج متغیر بود. نتایج اختلاف معنی داری را در طول دوره شفیرگی مگس با تغذیه از ارقام مختلف نارنگی نشان نداد. همچنین نوع رقم نارنگی در وزن شفیره بی تاثیر بود. میانگین مدت رشد و نمو جنین تا ظهور حشره بالغ در ارقام پیج، کلمانتین، انشو، یونسی و یاشار به ترتیب ۵۲٫۰±۲۷، ۶۵٫۰±۱٫۲۴، ۵۷٫۰±۲۲، ۶۵٫۰۲۵ و .۰±۵٫۲۶ روز به دست آمد.