مقاله زیست شناسی سوسک (Lilioceris faldermanni (Guerin-.Meneville,1829) (Col.:Chrysomelidae آفت گیاه سوسن چلچراغ در شرایط دمایی مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۴۴ تا ۳۵۴ منتشر شده است.
نام: زیست شناسی سوسک (Lilioceris faldermanni (Guerin-.Meneville,1829) (Col.:Chrysomelidae آفت گیاه سوسن چلچراغ در شرایط دمایی مختلف
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Lilium ledebourii
مقاله خسارت
مقاله زیست شناسی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجیب حق قدم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف پوررشتی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پاداشت دهکایی محمدنقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسی زیست شناسی سوسک Lilioceris faldermanni (Guerin-.Meneville,1829) در شرایط آزمایشگاهی، دوره های مختلف رشد و نمو، میزان بقاء، تخمگذاری، نحوه خسارت و زمستانگذرانی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که حشرات کامل این آفت، بالپوشهایی برنگ قرمز، شاخکها، چشم ها، قفس سینه، شکم و پاهایی برنگ سیاه دارند. این آفت دارای ۴ سن لاروی است و لاروها از نوع اروسیفرم می باشند. مرحله شفیرگی در زیرخاک گیاه میزبان و در داخل پیله ابریشمی با استفاده از ذرات خاک سپری می شود. مراحل لاروی و حشره کامل این آفت روی برگ، گل، غنچه و کپسول بذر خسارت وارد می آورند. میانگین طول دوره های رشد و نمو سوسکL. faldermanni از تخم تا حشره کامل در دماهای ثابت ۱۴، ۱۸، ۲۲ و ۲۶ درجه سلسیوس به ترتیب ۶۳٫۴±۰٫۰۷، ۴۶٫۱۵±۰٫۰۹، ۳۲٫۸±۰٫۰۸، ۲۷٫۲۸±۰٫۱ روز بود و بیشترین درصد بقاء مراحل رشد و نمو آن در دمای ۲۲ درجه سلسیوس بدست آمد. همچنین مقدار متوسط تخمگذاری روزانه در دمای ۲۶ درجه سلسیوس (۱۶٫۶۲±۰٫۲ عدد) بیشتر از دماهای ۱۴، ۱۸ و ۲۲ درجه سلسیوس (۹٫۸۶±۰٫۰۶، ۱۲٫۷۱±۰٫۰۸ و ۱۴٫۹۵±۰٫۰۶ عدد) بود.