مقاله زیرسامانه های منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی: تبیین الگویی در صنعت نفت ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های مدیریت منابع سازمانی از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: زیرسامانه های منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی: تبیین الگویی در صنعت نفت ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله کارآفرینی سازمانی
مقاله زیرسامانه های منابع انسانی
مقاله محیط پشتیبان نوآوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: نائیجی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: باباشاهی جبار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود تاکیدی که در مبانی نظری مدیریت بر نقش منابع سازمانی و به خصوص منابع انسانی بر کارآفرینی به چشم می خورد، الگویی که به صورت یکپارچه تاثیر زیرسامانه های منابع انسانی بر کارآفرینی را بسنجد، برای سازمان های ایرانی ارائه نشده است. با توجه به نقش کلیدی منابع انسانی در تحقق کارآفرینی، پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر اقدامات مختلف مدیریت منابع انسانی بر ارتقاء کارآفرینی در صنعت نفت ایران می باشد.
روش انجام پژوهش از نوع توصیفی، از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش دربر گیرنده مدیران ارشد و میانی شرکت های پیمانکاری صنعت نفت و ابزار اصلی گردآوری داده های پرسشنامه می باشد.
نتایج پژوهش نشان می دهد که زیرسامانه های منابع انسانی، یعنی تامین نیروی انسانی، طراحی شغل، توسعه، روابط کار و جبران خدمات بر کارآفرینی سازمانی تاثیر دارند و تنها آموزش منابع انسانی بر کارآفرینی موثر نیست. همچنین تحقیق بیانگر این است که بیشترین تاثیر مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی به صورت غیرمستقیم و با واسطه ایجاد شرایط محیطی پشتیبان نوآوری می باشد.