مقاله زیبایی شناسی در ظهور و تکامل نماد بال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در نقش مایه از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: زیبایی شناسی در ظهور و تکامل نماد بال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بال
مقاله انسان بالدار
مقاله هندسه در هنر ایران
مقاله ریاضی در هنر ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهانی تارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفاهیم رمزگونه و نشانه های نمادین همواره در هنر ایران برای بیان اندیشه و عقاید آیینی و دینی و مذهبی به کار می رفته اند. با نگاهی به هنر ایران از باستان تاکنون، در دوره های مختلف با مفهوم بال و انسان بالدار، پرندگان و حیوانات تلفیقی بالدار و نماد و نشانه بال مواجهیم. با انتخاب یک مسیر در دوره های مختلف هنر ایران و با آغاز از ایران باستان و بین النهرین تا دوره اسلامی و دوره های بعد از آن، همواره نقش بال در حجاری ها، مهرها و نگاره ها و حتی بر روی آلات و ادوات جنگی و سفالینه ها و… دیده می شود. این مفهوم سمبلیک بخش عظیمی از هنر ایران را در خود دارد و به نوعی بازگوکننده مسائل اعتقادی و مفهوم و نماد ایزدی است. از طرف دیگر هر پدیده زیبا در طبیعت می تواند از دو نظر مورد توجه قرار بگیرد، از نگاه هنری و هم از دید ریاضی و نظم منطقی. هنر و ریاضی همانند یکدیگرند، زیرا در هر دو مفاهیم تناسب، تقارن و توازن نقش مهمی دارند. آنچه در این مقاله بیان می شود ابتدا به نماد و مفهوم بال از ایران باستان تا دوران ساسانیان و به تحلیل حضور و تکرار این نقش در این دوره زمانی می پردازد. سپس به بررسی طرح بال ها در چند نمونه از دیدگاه هندسی و اشکال و روابط ریاضی خواهد پرداخت.