سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر محامد – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه زنجان
منیر مجرد – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

سنگ های دگرگونی مجاورتی منطقه اسلاملو (شمالغرب ایران، شمال اشنویه) شامل هورنفلس های رسی،کالک-سیلیکات ها و مرمرهای کلسیتی هستند. این سنگ ها تحت تأثیر توده دیوریتی مجموعه نفوذی ارومیه در طی سنومانین (کرتاسه فوقانی) تشکیل شده اند. هورنفلس های رسی حاصل از این دگرگونی، سنگ های فاقد جهت یافتگی ترجیهی هستند که در نمونه های فاقد گارنت در ردیف دانه ریز قرار می گیرند. درشت بلور های قابل مشاهده فقط گارنت و به مقدار بسیار کم بیوتیت می باشد. بافت این سنگ ها پوئی کیلیتیک وگرانولار می باشد. بر اساس کانی های مشاهده شده ۷ زون دگرگونی در هاله مجاورتی اسلاملو شناخته شده است: بیوتیت-مسکویت، آندالوزیت، گارنت-کلریتوئید-بیوتیت، گارنت-کلریت، گارنت-آندالوزیت، آندالوزیت -سیلیمانیت (فیبرولیت) و کردیریت -سیلیمانیت. زون آندالوزیت-فیبرولیت هم ارز زون گارنت-کلریت است چراکه در برخی نواحی از هاله مجاورتی اسلاملو به دلیل خروج از حالت تعادل واکنش مصرف کننده کلریتوئید، این بار آندالوزیت و سیلیمانیت (فیبرولیت) به جای گارنت و کلریت شکل گرفته اند. بر اساس زون بندی دگرگونی، درجه دگرگونی پائین (رخساره شیست سبز) تا بالا (رخساره آمفیبولیت) برای متاپلیت های اسلاملو تشخیص داده شده است.