سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خدیجه فلاح – کارشناس ارشد چینهشناسی و فسیلشناسی، دانشگاه دامغان
سید محمود حسینی نژاد – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان
حسین مصدق – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان

چکیده:

در توالی اردویسین اطراف دامغان از جمله گردکوه و سیمه کوه بازوپایان فراوانی وجود دارد.مطالعه این بازوپایان در برش گردکوه منجر به شناسایی ۶ جنس و گونه گردید: Tarfaya jafariani, Broeggeria cf. salter, Paralenorthis semnanensis, Xinanorthis qoomesensis, Thysanotos multispinulosus, Wahwahlingula sp. این بازوپایان را می توان با توجه به ارزش بیواستراتیگرافی شان در غالب سه بیوزون دسته بندی کرد. دو بیوزون آن شامل بیوزن Tarfaya و بیوزون Paralenorthis به ترتیب سن ترمادوسین میانی و بالایی را نشان می دهد. سن بیوزون سوم بر اساس ارزش بایواستراتیگرافی بازوپایان لینگولیفورم Thysanotos multispinulosus، ابتدای فلوئین می باشد بر اساس این بازوپایان، سن اردویسین زیرین و میانی را می توان برای برش گردکوه در نظر گرفت.