سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

وحید احمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
الدوز نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

در این تحقیق دو مقطع چینه شناسی تحت عنوان گرده و خیر از سازند جهرم انتخاب و با مطالعه ۴۰۰مقطع میکروسکوپی میکروفسیل ها و میکروفاسیس های آنها شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. میکروفسیل های شاخص شناخته شده در این مقاطع بترتیب از قدیم به جدید شامل اند بر Misellanea sp. Opertirbitolites sp. Alveolina sp. Rhapydiona urensis Sirel ,Orbitolites Complant Lamark ,Somalina stefaninii Silvestri , Dictyoconus sp. Coskinolina cf liburnica Atache , Nummulites Fabianii Prever ,Austrotrillina howchini Schlumberger. با توجه به میکروفسیل های عنوان شده ۳بایوزون از ۴۸۵ متر از رسوبات یاد شده شناسایی و معرفی گردید، به طور کلی سن سازند جهرم پالئوسن پسین تا ائوسن میانی می باشد